ـ " شاعری قبله نما را گم کرد

سجده بر مردم کرد ! ... "

نوشداروی طرح ‌ژنريک ... سيد حسن حسينی ..

پ.ن : حاليا هيچ نگفتن بهتر ...

/ 0 نظر / 9 بازدید