ـ آيا هنوز  بر اين عقيده اي كه

 دو دو تا  مساوي  چهار است ؟

 و هيچ قصد توبه نداري ؟ ...

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
_binam

نه فهميدم ۱ با ۱ برابر نيست

Solfa++

نُچ ... (پ.ن : هم برای اون رابطه ی مسخره ی رياضی ... هم برای قضيه ی توبه و اين حرفا ... )