? Where is my coach ...

" مثل همیشه به طرزی باورنکردنی قربانی بی عدالتی شدیم. گاهی اوقات از این دنیایی که در آن زندگی می کنیم حالم به هم می خورد .. و انگار حقیقت زندگی همینست .. "

مورینیو .. از سلسله داستان های فلسفی پپ و مورینیو ...

.


 

/ 0 نظر / 44 بازدید