فی لطائف النکاح (2) ...

" آخه کجا داریم می ریم؟ .. باتلاق که دیدن نداره .. گفت: چطور دیدن نداره پسرم؟. همه ی زندگی ما توی این باتلاقه .. هست و نیست ما، دار و ندار ما، ریخته این تو .. همه ی آب هایی که مالیده به تن ما رفته این تو .. اون وقت تو می گی، برگردیم؟. گفتم خب،‌ حالا خود ما هم داریم می ریم این تو. شما همینو می خواید؟ .. گفت : به جهنّم که داریم می ریم .... "

گاوخونی .. جعفر مدرس صادقی ..

...

.

.

پ.ن.١:

یک مرد متوسط و ساده، احتمالا شوهر بسیار خوبی خواهد بود. اما بیش تر زن ها اینطور خیال می کنند که این نوع مرد ها سخت کسل کننده اند. مردهایی هم که شوهرهای خوبی نیستند، لابد به طرز نفرت آوری مغرورند ..

پ.ن.٢:

 

خامشیم و نعره ی تکرارمان ... می رود تا پایتخت یارمان ... (مولانا)

/ 0 نظر / 33 بازدید