این حال من بی تو ...


پ.ن:

 البته سختي ها دارد سفر
شب ها دارد راه
افتادن ها دارد آينه
شكستن ها دارد آدمي
«سید علی صالحی»/ 0 نظر / 5 بازدید