شب و نگاه خيس ترديد .....

خداوندان خواب آلوده ی نا سپاس من٬  امشب نيز پی برده اند ترديد مرا در پرستيدنشان ....

/ 1 نظر / 4 بازدید
elham

even god can't change the past...