دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد ؟ ..

(حافظ)

/ 0 نظر / 5 بازدید