ـ بی نظير است اين شعر :

" مرا بازیچه ی خود ساخت چون موسی که دریا را

  فراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسی را  !! ... "

/ 0 نظر / 4 بازدید