هیاهوی کلاغ ها، مثل ملامتی مکرر از پشت پنجره ...

قسم به سال هایی که اتفاق بود که می افتاد پشت اتفاق .. و تقویم ما پر می شد از سالگرد اتفاق .. و ما ساده مردمانی بودیم که زندگی می کردیم در سالگرد اتفاق .. که یک روز می گرفتند و می شد اتفاق .. و یک روز پس می دادند و می شد اتفاق .. یک روز آشتی می کردند و می شد اتفاق .. یک روز دعوایشان می شد اتفاق ...

..

.

ای دو صد دریغ و افسوس،

   که یک روز پشت این تقویم می شکند

                      از سنگینی سال های اتفاق ...

 

/ 0 نظر / 44 بازدید