Paramour ..

در گذرگاه زمان

خیمه شب بازی دهر

با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد ...

عشق ها می میرند

رنگ ها رنگ دگر می گیرند

و  فقط خاطره هاست

که چه شیرین و چه تلخ

دست ناخورده به جا می مانند   ...

م.امید.

/ 0 نظر / 6 بازدید