شاهد مرگ غم انگيز بهارم چه کنم ؟

ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم ؟

از ازل ايل و تبارم همه عاشق بودند

سخت دلبسته ی اين ايل و تبارم ٬ چه کنم ؟ ...

 

/ 5 نظر / 8 بازدید
دراوج

مشکوک میزنی؟-:....چرا انقدر غمزده ای

Enkratic

مشکوک ؟؟ ..... تنها احساسي که آن را نميتوانم حس کنم ٬ همين شک است ..... شاهد مرگ غم انگيز بهارم .... چه کنم ؟

راحيل سرزمين غروب

در قاب پنجره ی چشمانت بهار نميرد. هرگز!

مائده

و پر از اضطرار و اضطراب و انتظار است اين نگاه .که معنی اش ...يا حق!

ghazal

عجب ريملی زده اگه مارکش رو ميدونين به منم بگين