ـ " ای شما ابله تر از تعريف خوشبختی ٬

     ای شما خالی تر از بيهودگی هاتان ٬

     ای شما تصوير بودن را خيالی خام ! .... "

     (م.اميد)

پ.ن : دل ٬ تنگ شد از نفاق ديرين ٬ ای کاش

                             يک ذره صداقت ِشهيدانم بود ! ...

/ 0 نظر / 5 بازدید