ما هيچ ٬ ما نگاه ..

ـ "من او را به جای همه بر می گزينم ٬

  و او می داند که من راست می گويم ٬

  او همه را به جای من بر می گزيند ٬

  و من می دانم که همه دروغ می گويند !

  خلوتها از با همی ِ سگها به دروغ و درندگی بهترند ! ..."

پ.ن :

        در حق ِ من لبت اين لطف که می فرمايد

        سخت خوب است وليکن قَدَری بهتر ازين ! ..

/ 0 نظر / 6 بازدید