و این الاولی شطت بهم غربه النوی ...

و سال هایی بود که مهمترین دلیل دوستی آدم ها، داشتن یک دشمن مشترک بود ...

.

.

و گاهی زندگی چنان بیخ گلویت را می گرفت، و راه نفست را می بست، که حتی مرگ هم، با آن همه عظمت، هرگز نمی توانست ..

.

/ 0 نظر / 40 بازدید