فی لطائف النکاح (3) ...

" بعضی اوقات برای خودم هم ناباب به نظر می آمدم. من با میل به تماشای فیلم هایی می روم که بر شش ساله ها آزاد است، چون در این فیلم ها از لوس بازیهای بزرگترها مانند پشت پا زدن به اصول زناشویی و طلاق خبری نیست. در فیلمهایی که زناشویی را به بازی می گیرند و یا یکدیگر را طلاق می دهند، همیشه خوشبختی یک نفر نقش بزرگ تری را نسبت به دیگران بازی می کند. جمله هایی مانند :‌ عزیزم می خواهی سر راه خوشبختی من بایستی؟‌ .. در این فیلم ها زیاد به گوش می خورد، در حالیکه من خوشبختی را لحظه ای می دانم، و چیزی را که بتواند بیش از یک یا دو و حداکثر سه ثانیه دوام کند، خوشبختی نمیدانم ... "

هاینریش بل ... دلقک ..

.

.

پ.ن.١:

مضحک است که وقتی مردی از ازدواج سر باز می زند، آن را ترس از قبول مسئولیت های اجتماعی می دانند، ولی وقتی زن ها این کار را می کنند، آن را به دست آوردن استقلال اجتماعی می نامند ..

پ.ن.٢:

" زن بگیرید، پیش از آنکه زن تان را بگیرند ... "

پ.ن.٣:

مردها به این امید با زنی ازدواج می کنند، که او به همین صورت می ماند و تغییری نخواهد کرد. زن ها به این امید با مردی ازدواج می کنند که او تغییر خواهد کرد و صفات ناپسندش را ترک خواهد کرد .. و شگفت آنکه هر دو اشتباه می کنند ! ...

.

/ 0 نظر / 36 بازدید