ـ عشق ، گاهي

از يك اشتباه ساده

آغاز مي شود ....

/ 9 نظر / 4 بازدید
hasht8_pa

عشق بزرگترين اشتباهه

Masi

چيز ها اغلب جز "از يک اشتباه ساده آغاز شدن" راهی برای آغاز ندارند...

fucking up

چی کار داری از کجا شروع ميشه...مهم اينه که شروع بشه...هوووم؟

elham

و گاهی از يک اتفاق ساده...

Enkratic

سراسر زندگی اتفّاق است .... شايد این حکم بديهی باشد ..

بهداد

عشق ٬‌ هميشه اشتباهی در خود دارد ....

Solfa

همه ی اشتباه ها در آغاز ساده اند ...

نامدار

این همه آدم فاضل که همه نهی کنند... چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر میکنند!

elham

و يا اشتباه ها از عشق آغاز می شوند..