شاهد مرگ غم انگيز بهارم چه کنم ؟ 

در سالگرد وفات بهار ٬ دست ستم پيشه ی استبداد اين باز از آستين دموکراسی نمودار گشت . عوامّ به طمع فرار از مار غاشيه ی اصلاحات بزک شده ٬ از ريسمان سياه و سفيد سازندگی نيز ترسيدند و حبل يکپارچه سياه استبداد پيشه کردند . 

 

  باز اين چه ابر بود که ما را فرو گرفت ؟      تنها نه من ٬ گرفتگی عالم است اين

  يکدم نگاه کن چه بر باد می دهی          چندين هزار اميد بنی آدم است اين

 

"من اينک در سوک دانشگاهی نشسته ام که در آن گروهی مرگ علم و تولّد بربريت را چشن گرفته اند ٬ من انديشناک حرمت و عظمتی هستم که اينک بر باد وقاحت می رود ٬ نگران دلهای غمزده ی استادان و دانشجويانی هستم که مظلوم و مايوس ٬ بی چشم داشت عنايتی نگران چرخ سازندگی هستند ٬ به هزاران هزار گل اميد می انديشم که در طوفان شرارت ها پرپر می شوند و به خاک خزان می ريزند ٬ دل مشغول آنانی هستم که حقوقشان و آمالشان چنين آسان و ارزان ٬ لگدمال و ستم کوب می شود ."

 ...

قصّه ی غصّه ی من تنها نيست .. داستانِ اميد و فرهنگ و آينده ی اين ديار است ... کار که به اينجا می رسد ٬ از خويشتن می پرسم : آيا اين نظام هم به گاليله ها و جوردانو برونوها حاجت دارد ؟

عقاب جور گشوده بال است در همه شهر        کمان گوشه نشينی و تير آهی نيست

هذا فراق بينی و بينک .. به انديشمندان و دانشمندان اين مزرعه ی آفت زده ی تمام ٬ پيشنهاد می کنم : آنها که رفته اند همانجا بمانند و آنها که مانده اند بروند  .. هنر نمی خرد ايّام و غير ازينم نيست ..

مکن که کوکبه ی دلبری شکسته شود      چو بندگان بگريزند و چاکران بجهند          

باری .. زياده عرضی نيست ... بارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم ..

/ 27 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Enkratic

چندان هم بعید نيست ! ..

بهداد

حميد عزيز ٬ تا به حال تو را اين‌قدر صريح نديده بودم ٬ لااقل در اينجا . چه می‌شود کرد ؟ جز نشستن و اميدوار بودن ٬ اميد به خوش طينتی آن عقرب جراره و زمزمه مداوم «نيش عقرب نه از ره کين است» ٬ و گمان بردن که «اين همان ابر است که اندر پی هزاران روشنی دارد» و روشنی را در پس آن ديدن ٬ ولو به اجبار . چه انتظاری می‌توان داشت از «ملتی که ققنوسش را خود به دست خود آتش مي‌زند..؟» بگذار هرکه هرچه می‌خواهد بگويد‌ ٬ روشنفکر جدا از جامعه ٬ سيرشکم ٬ دل‌خوش ٬ عدالت‌ناشناس ٬ چه و چه . برادر ما را يک چاره بيش نيست : «چه اميدی به اين ساحل / خوشا فرياد زير آب»

hpshk

حميد عزيز خيلی با هم صحبت کردهاييم....اما قبول داری که ديگه تمام شد؟؟؟و الان بايد...

امير حسين

اول : بگذار تا با وزش هر باد / يا با لهيب آتش هر بيداد / افتد به هرکجای که خواهد خس / کوچد به هر کجا که تواند کس / ما سنگريزگان کف جوييم / زين آب و خاک کام همی جوييم

امير حسين

دوم : ومکروا ومکر الله والله خير الماکرين

امير حسين

سوم : عسی ان تکرهوا شيئا و هو خير لکم

امير حسين

و چهارم: بسان رود / که در نشيب صخره سر به سنگ می زند رونده باش / اميد هيچ معجزی ز مرده نيست / زنده باش

امير حسين

پنجم : ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما ياتکم مثل الذين خلوا من قبلکم مستهم الباساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین امنوا معه متی نصر الله الا ان نصر الله قریب (بقره ۲۱۴) آن جا که می گويد زلزلوا را برای خودت تکرار کن عزيز

امير حسين

و هفتم: به صدق کوش که خورشيد زايد از نفست / که از دروغ سيه روی گشت صبح نخست

امير حسين

وششم : خواهيم ديد عاقبت کسانی که مردم را فريفتند، همان طور که ديديم عاقبت کسانی را که مردم را فريفته بودند. و ديديم که صداقت با مردم چگونه سيدی تنها را عزيز کرد.