Final Destination ...

" و آن روز که فرا برسد، نه تیری خطا می رود، نه زخمی بهبود می یابد ... "

نهج البلاغه ..

.

پ.ن :

و نه دردی بهبود می یابد ...

..

.

 و نه دردی بهبود می یابد ..

/ 0 نظر / 5 بازدید