آرشيو خستگی ها ...

ـ من که ديگر از اين نگاه ها ٬

  بوی امتداد نمی شنوم ! ...

  به گواهی بهار ٬

  حوصله ی سايه ها هم سر رفته است ..

   خسته ام ...

   از تکرار اين شب و روزهای مبتذل ..

   احتمالاً برق رحمت اتّصالی کرده است ! ....

/ 8 نظر / 3 بازدید
mehran

برای آسمانی شدن مدت هاست که ويزا نمی دهند.اين را به دوستانت هم بگو!

nerd

گاهی ما انسانها مداراتمان اتصال کوتاه ميکند... شدت جريانمان بالا ميرود... لينکهايمان می سوزد... اما فکر ميکنيم که پريز برق ندارد...

elahe

نا اميد از در رحمت به کجا شايد رفت؟!!

JaSa

البته بر كسانيكه از لينك رحمت، فقط پروكسي را بهره مي برند، حرجي نيست. ولي حميد جان! من امروز يک جزوه جیبی روانشناسي ديدم که مخاطب آن، کسانيکه هستند كه قصد خودکشی دارند! اگر فكر كردي كه يك زماني بهش احتياج پيدا مي كني، من را خبر كن. حداقل بهتر است قبل از اينكه اين كار را بكني، يك دور اين جزوه را خوانده باشي!! من را هم از تصميمت بي خبر نگذار. خلاصه اينطوري نشه كه خبر مرگت را براي من بياورند!! روحت شاد. پسر خوبي بودي.

محمد !

آرشیو شود، لطفاً .

nademi

سلام حميد عزيز ،به قول فرنگيا : I'd missed you ... دلتنگت بودم ... من هم برای خودم می پلکم : نوشتن ، ترجمه و ... به هر حال باز هم می آم سراغت . در ضمن ، قالب نو مبارک

prince

حميد عزيز هيچکس غير از تو نمی داندکه چگونه برق مرا گرفت. اما انچه برای يک نفر مانده انست که حالا چگونه بايد زندگی کرد با يک سقوط ديگر. برای تو من يک ادم بيچاره ام که هيچ ادمی نيست. شايد بايد بيشتر ادم باشم.

راوی

ها ها! ايول! اما فکر نمی کنی اتصالی برق رحمت از شيطونيای دکتر بر کشلی باشه توی بهشت؟هان؟