ذلک فضل الله یوتیه من یشاء ....

 

 اگر دختر بود اسمش را بگذارید انار ، از این انارهای سرخ که دانه های دلشان پیداست و بگویید همان حوالی بیست سالگی برود عاشق پسری شود ؛ اسماعیل و هیچ خيال آن نباشد که پدرش ابراهیم هست یا نه! فقط حواسش باشد پسرک گردنش را از زیر تعبیر صادقانه هیچ رویای پیغمبرانه ای ندزديده باشد ! ...

 اگر پسر بود اسمش را بگذارید ابراهیم ... و از قول من توصيه اش کنيد که "در دل ندهد ره پس ازين مهر بتان را “ ! ... چرا که ديگر همه فهميده اند که اگر با او نبودش هيچ ميلی .......   

 

 

 پ.ن : قَلبُ المُومن بين اصبَعَين مِن اَصابعَ الرّحمن (فيه ما فيه .. مولانا)

/ 0 نظر / 5 بازدید