حسرت ...

" دو چندان جور، جان چندان کشید از عمر دلگیرم

  که از عِقد چهل نگذشته، چون هشتادیان پیرم !  "

  .

  .

/ 0 نظر / 5 بازدید