من  پشيمان نيستم

من  به اين  تسليم مي انديشم

اين  تسليم دردآلود ...

من صليب  سرنوشتم را

بر  فراز   تپه هاي  قتلگاه  خويش  بوسيدم

در  خيابانهاي  سرد  شب

جفتها  پيوسته  با  ترديد

يكديگر  را  ترك  مي گويند

در خيابانهاي  سرد شب

جز  خداحافظ   خداحافظ  صدايي  نيست

من  پشيمان نيستم  ......

/ 1 نظر / 7 بازدید
Ashna

جفتها کيان؟