از اين لذت ميبرم! ... احساس ميکنم اين هم به من بی شباهت نيست..نه؟

/ 4 نظر / 9 بازدید
solfa

بابا تونی بلر !

Arash the bowman

اصولن هر جونوری که گوشهای بلند داشته باشه بی شباهت به تو نيستش !

آبجی!!!!!!!

مخالفم!تو هيچ شباهتی به اين نداری....

آبجی....

راستی به نظر من شببيه اين بابا بودن زیاد هم لذت نداره،چون به نظرم اين تونی بلر آدم خيلی جالبی نيست...