ـ چه بگويم ... وابستگی ام کمتر شده است ... نه ديگر از چيزی ناراحت ميشوم ... و نه چيزی بی نهايت شادم ميکند ... حتّی نميتوانم بگويم برايم فرق نميکند ! ... يک حالت تعليق و يا شايد ترفند کودکانه به زندگی ....

/ 3 نظر / 4 بازدید
در اوج

اين طور برايت بهتر است !

neda

من که دلم نمی خواد اين جوری باشم!

شادي

اتفاقی که دير يا زود می‌افته ... بالاخره اتفاق می‌افته ..