در باب عشق و جوانی (7) ...

" ناپلئون هم همین اشتباه را کرد .. وقتی مسکو را گرفت، طوری آن را سوازند و ویران کرد، که نه دیگر به درد خودش خورد نه هیچ کس دیگر ... حالا تو ببین چه می کنی با دل ما !‌ ... "

..

.

/ 0 نظر / 40 بازدید