ـ "خداوندا تو می گفتی که نامردان بهشتت را نمی بینند ٬

 ولی من دیده ام نامردِ نامردی که با خون مردان عالم کاخ میسازد !!

 خداوندا اگر مردانگی اینست ؛

به نامردی قسم٬  نامردِ نامردم اگر دستم به قرآنت بیالاید ... "

 کفرنامه . کارو 

/ 6 نظر / 4 بازدید
hoseina

معنای لينک و نگرفتم. ضمنا: ای آقا...

بهداد

بعد از مدت ها يه چيز خوب اينجا خوندم (: خوبه ٬ انگار داري برمی‌گردی به قديما ...

Enkratic

برام مهم نيست ....

bad boy

چرا ما زندگی می کنيم؟؟؟بااين همه بي عدالتي وجهالتی که مبنای آفرينش اين جهان است. آيا رسيدن به آرزوهای پوچی که درسر داريم سرنوشتی در خور توجه برای ما رقم می زند؟؟؟چه دردناک است اين زندگی.ای مرگ بيا مرا در آغوش بگيرو درنیستی رهايم کن چون نفس کشيدن برايم از تو پوچ تر است....

bad boy

خدايا خودت و قرآنهايت را به خودت می سپارم!!!!!

محمد رضا

توبه بر لب سبحه بر کف دل پر از شوق گناه *معصيت را خنده می آيد ز استغفار ما فکر کنم يعنی مطمئنم که کفر مطلقه ما همه در آفرينش برابريم ولی در امتحان نه تا سختی امتحان فشار مياره رو به کفر مياريم ولی فکر نکنم که گفتن عقايد شخصی کمکی به وضع و حال کسی بکنه خدا از سر تقصيرات هممون بگذره