ای کاش که جای آرمیدن بودی ...

" روزهایی بود که با هر کسی که دمخور می شدم، مدام احساس تنهایی بیشتری می کردم. بسیار می خوابیدم و خواب را دوست داشتم. هرگاه که بیدار بودم، زندگی تمایل به فروپاشی داشت ... "

مرگ در بعد از ظهر .. ارنست همینگوی ..

.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید