مي دانم  دلگير مي شوي.اما چه كنم... پاييز مرا مي كشد .. شيشه ي عطرش در جيب  من مانده و خودش  رفته  تا تمام درخت ها را بيهوش  كند....ميدانم دلگير می شوی...چه کنم...بايد جواب اين رسوايی باران ها را بدهم..فرصت نيست .. تا برايت  بگويم برگ ريزان  روح  يعني  چه و من چه  قدر  از بوي  پاييز  را  استشمام كرده ام ..فرصت  نيست.... پنجره ها پس  از زمستان  گشوده مي شوند ...نه زودتر.. من نمی فهمم اين جنجال شما را در آرامش ... نمی فهمم....به هيچ وجه...فرصت نيست..

 

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
izadBanoo

Bebakhshid, bayad IP ra check mikardam

enkratic

بی خيال....

ghazanfar

vali havash kheili sard shode ha!!!!!!