خودکشی موفّق!

ـ رومن گاری/ويرجينيا وولف/هدايت/رودولف هس/ارنست همينگوی/هنری دومنترلان/سافو/سقراط/ژيل دلوز/داگرمن/سيلويا پلات/ ......

«همه ی این اعتراضات دل‌خوش‌کنک است. همه‌اش گه است. دولت، مملکت، سینمایش، ادبیاتش، مزقانش.. آدم عقش می‌نشیند.» مصطفی فرزانه ... آشنائی با صادق هدایت ...

« همه ی انسانهای متفکّر کافرند!.» وداع با اسلحه .. ارنست همينگوی ...

« وقتی که ما احساس می‌کنیم همه‌چیز را می‌خواهیم، احتمالا به‌این دلیل است که به‌طور خطرناکی نزدیک به نخواستن هیچ‌چیز هستیم. مردن خواستن همه چيز است و همانند هر چیز دیگری، یک هنر است. من به‌گونه‌ای استثنائی آن را خوب انجام می‌دهمسيلويا پلات .. آريل ..

/ 0 نظر / 7 بازدید