ـ ای شما تصویر بودن را خیالی خام ...

/ 8 نظر / 4 بازدید
samira

اول شدم .../ یعنی ما نیستیم دیگه

Solfa

اي شما بيهوده تر از بيهودگيهاتان ...

Enkratic

Level نيای سنگينتره ! ... اصلش اينه ؛ ای شما ابله تر از تعريف خوشبختی ٬ ای شما خالی تر از بيهودگيهاتان ٬ ای شما تصوير بودن را خيالی خام ...

Solfa

اين از بداهه های خودم بود داداش !

Enkratic

آدم رو شعر سروده شده تریپ بداهه مياد ؟ ...

فاطمه

دل غریب من از گردش زمانه گرفت/به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت/شبانه بغض گلو گیر من کنار بقیع/شکست دل از دیده اشک دانه دانه گرفت/ز پشت پنجره ها دیدگان پر اشکم/سراغ مدفن پنهان و بی نشانه گرفت/نشان شعله و دود و نوای زهرا را /توان هنوز ز دیوار و بام خانه گرفت/مصیبتی است علی را که پیش چشمانش/عدو امید دلش را به تازیانه گرفت/چه گفت فاطمه کان گونه با تاثر و غم/علی مراسم تدفین او شبانه گرفت/فراق فاطمه را بوتراب باور کرد/شبی که چوبه تابوت را به شانه گرفت