برای زندگی که نمی کنیم ...

" نه!

  کاری به کار عشق ندارم!

    من هیچ چیز و هیچ کسی را

         دیگر در این زمانه دوست ندارم ..

انگار این روزها چشم ندارد

    من و تو را

          یک روز خوشحال و بی ملال ببیند ..

زیرا هرچیز و هرکسی را  که دوست تر بداری

      حتی اگر که یک نخ سیگار یا زهر مار باشد

                                                 از تو دریغ می کنند .....

پس من با همه ی وجود خودم را زدم به مردن

     تا روزگار دیگر

        کاری به کار من نداشته باشد ... "

.

قیصر امین پور ..

/ 0 نظر / 7 بازدید