ـ آبي زمين  را گم كرده ام.... اين ماه کدر! مرا به عمق تجربه اي سياه كشانده است ....حالا بگو اي ماه نااميد راه زمين از كدام سوي  اين شب سرد است ؟..

ـ بنويس ... همين که ميگم ...بنويس خاطرات آينده  را  و مقدّر كن  احتمال ديدارمان را در قيامتي نزديك ...طوري كه هيچ يادم  نيامده باشد...طوري كه هيچ يادت نيامده باشد .....بنويس ...نام كوچكم را بزرگ٬ درست كنار  نام خودت ...و در خاطرات  آينده بنويس : امروز در حضور چند نفر ٬ در هوای بارانی٬ رو پلّه های دانشکده!٬ سوزاندم تمام گذشته را ....

/ 0 نظر / 10 بازدید