امروز يک سری جوان نادان از من جزوه ی ماشين گرفتند!..برام خيلی تازگی داره که کسی از من جزوه بگيره.. چون ميدونم به هيچ وجه به درد کس ديگری نميخورد..

وقتی دارم جزوه مينويسم خاطراتی را که قرار است بعدها از آن ياد کنم، مينويسم..

/ 2 نظر / 7 بازدید
izadBanoo

تو هم که بدتر از من هر روز اين تمپليتو انگولک کن!

Enkratic

من ميخوام اين سفيدهای حاشیه رو بکنم زرد جيگری!! اما نمیدونم آدرس هگزش چیه!!!! اما کلا سرگرم کننده است...