وضعيت درسی:

ماشين از ساختار بدتر ، ساختار از الکترونيک بدتر ، الکترونيک از سيگنال بدتر ... همه از همه بدتر... همه از همه پليدتر!.

/ 3 نظر / 7 بازدید
آبجی!!!!!!!!

جانا که سخن از دل ما می گویی!!

Enkratic

آبجی شعر بلد نيستی نگو! جانا سخن از زبان ما می گويی!

آبجی!!!!!!!!

حالا تو هم هی بزن تو حال ما! آخه چه فرقی داره...