ـ" جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم

 اين متاعی است که هر بی سرو پايی دارد !  ..."

/ 8 نظر / 8 بازدید
prince

جان داريم و جون نداريم.

...

بذار اين جون پيدا شه

man

خيلی حال کردم باهاش خيلی.

JaSa

قبول نيست

eynaki

اگر آن ترک شيرازی به دست آرد دل ما را / فدای مقدمش سازم تمام دين و دنيا را!

morde

پس چرا من ندارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟///

محمد (مظ)

. . دقیقآ ! و اگر فدا کرد، دیگر ندارد که بی سر و پا باشد.