خانه ام ابری ست ...

آنها که می شناسندم می دانند که اصولا آدم خوشبین و خونسردی هستم. طوری که تا در عمق درد قرار نگیرم وسعت آن را حس نمی کنم. گاهی شده در احتمال نزدیک به صفر زندگی کرده ام. امید داشته ام. گاهی ازین بینهایتِ آسمان به میلیمتری از حادثه دل بسته ام. چه اقیانوس ها که با کفچه پیموده ام!.  بسیار دریاها را قطره قطره خیال کرده ام. اما حالا .. تو بگیر این من به سیاهی محض برسد. به نا امیدی و دلمردگی مطلق ...

/ 0 نظر / 5 بازدید