ـ ميان اين جار و جنجال های جام جهانی٬ اين نوشته ی شرق بيش از همه چيز مرا به هيجان و قَليان می آورد .. 

 

"« پختگى مرد يعنى بازيافتن آن جديتى كه آدمى در روزگار كودكى در بازى داشته است.. »

فريدريش نيچه

و چه پخته اند مردان تيم ملى فوتبال آلمان كه در مهم ترين بازى زندگى شان جديتى چنين كودكانه دارند. كاش لختى درنگ مى كرديم و مى انديشيديم كه شاد شدن از نتيجه بازى تمام تراژيك نيمه نهايى به چه معنا است؛ نفرت از بازيكنانى كه در كل تورنمنت هيچ عبارت زشتى بر زبان نراندند و هيچ دستى را كه به دوستى دراز شده بود پس نزدند ......   "

/ 0 نظر / 5 بازدید