این چند روز در ممالک بيگانه! روزهای thanksgiving است..همه جا تعطيله و افراد خانواده کنار هم شکرگزاری نعمت های خدا را می کنن...برای من يک زمانی سوال بود که ما چرا از اينا نداريم!..ولی بعد فهميدم توی فرهنگ ما اصلا شکرگزاری نيست گريه زاريست!....

/ 3 نظر / 12 بازدید
آبجی!!!!!!!!!!

آره به نظره من هم چيزه قشنگيه...ولی خوب فکر کنم اگه اونها فقط چند روز رو به اين کار اختصاص ميدن ، در عوض ما روزی ۳ بار اين کار رو ميکنيم. به نظره من نمازهای ما چيزی از اين مراسم ها کم نداره که هيچ، خيلی هم قشنگتره و بيشتر به دل می شينه،چون به نظرم قشنگيه عبادت و شکر گزاری اينه که فقط آدم خودش باشه و خدای خودش و اين دلپذير تره،و اما گريه زاری... فکر کنم آدم وقتی جلوی خدا می ايسته و در مقابل او عجز و پستی خودش رو می بينه و به کارهاش فکر ميکنه راهی جز گريه براش نمی مونه...

آبجی!!!!!!!!!!

دوست دارم دور از غوغای ملال آور و دروغ آميز زندگی،از اين سرد لاجوردی اين معبد به درون پناه برم،از سايه روشن های خيال رنگ و خاموشی که بر کف معبد افتاده ،بگذرم.به کنار آن چشمه رسم،دست و رويم را با آن آب شستشو دهم، چنان که هيچ غباری بر چهرهام نماند و رنگهايم همه پاک گردد و (من) هايم همه رنگ بازد وهمه خويش گردم يا همه زدوده از خويش،هر چه دارم، هر چه هستم بشوم،هيچ نباشم ،تنها وتنها يک (نياز) گردم...

enkratic

داداش!... بی خيال..در اون ور می فهميم مال کی درسته!..البته اگر اونطرف باشه!!