ـ اشتباه پشت اشتباه ....به اشتباه پا به دنيا گذاشتيم٬به اشتباه زيستيم و يقينا به اشتباه خواهيم مرد!..كسي يافت مي شود اين سير را نه به اشتباه بلکه به حقيقت پيموده باشد؟؟مادران و پدراني از قبل تعيين شده٬شناسنامه هايي از قبل آماده شده٬زندگي ديكته واري كه از قبل به خوبي ديكته شده٬چه كسي جرات عصيان دارد؟ ..

من؟

تو؟

و يا اويي كه هنوز به دنيا نيامده؟.. اصلا" عصيان چه معنايي مي دهد،وقتي عصيان هم به تو ديكته شده باشد؟ .. اين چرخ بنايش به اشتباه گذاشته شده و آيا گرداننده او هم در تصادم اشتباهي " بود" شده؟..آيا ميتوان سرنخ اين كلاف سر در گم را به دست آورد؟ ...و از كجا معلوم معمايي در كار است؟!!!

شايد اشتباه ما در اينجاست.. همين جا ...شايد ما همه چيز را به اشتباه ٬ اشتباه مي بينيم!! ..شايد حقيقت همزاد اشتباه است! و يا چيزي نيست جز سيل زنجيره وار اشتباهات تكرار شده!! آيا كسي يافت مي شود عكس اين را به اثبات رساند؟ ... 

اشتباهی در کار است ... من ميدانم ... و هيچ دانايی نيست که دست توقف بر اين چرخ زند!.....

/ 1 نظر / 5 بازدید
solfa

چه اصراری است برای اثبات اشتباهاتی که بديهی هستند ؟؟؟؟؟؟؟