ـ چند روزی است اين Account  مشکل پيدا کرده است ... مدام از عرش مرا  Disconnect  ميکند .... بهتر ... حوصله ی مزخرفات عرشيان را ندارم! ...

/ 2 نظر / 4 بازدید
oops!

فقط چند روزه ؟!خوش به حالت!التماس دعا