ـ بساطی داريم اين روزها. امشب شام را مهمان Google بوديم. فردا !Yahoo قرار است شام بدهد. گويا پيام عاشورا به اينها هم رسيده است !‌ ..

/ 0 نظر / 5 بازدید