ـ " عشقت آتش به دل کس نزند تا دل ماست

    کی به مسجد سزد آن شمع که در خانه رواست

    زود باشد که سراغ من ِ تهمت زده را

    از همه شهر بپرسی و ندانند کجاست ! ... " 

/ 4 نظر / 5 بازدید
بماند

کفگير شعرهايتان گویا به ته ديگ خورده ....

Enkratic

برخی شعرها آنچنان برای خداوند اين خانه ( که تنها و تنها نظر او در اينجا مهم است !‌ ) حکم خاطره دارند ... و الّا من بسی ديوان شعر تازيان دارم ز بر !! ...

vb

اينقدر با اين شعر تازيان به هم تاخت و تاز نکنين!!.. به: بماند!!

بماند

به vb:توصیه خوبی بود از جانب شما مخصوصا...