در رثای ناسیونالیستی ...

" پیراهنت در باد .. تکان می خورد ..

        این حالا .. تنها پرچمی است که دوستش دارم ... "

.

.

پ.ن:

عیب از آنان نیست، من دل مرده ام .. کز هیچ سویی

در نمی گیرد مرا افسون شهر و دلبرانش ..

.

هیچ ...

 

/ 0 نظر / 38 بازدید