یعلم الله که من از دست غمت جان نبرم ..

" زمانی بود که حتی دیگر قدرت این را نداشتم که بتوانم معتقد به چیزی بمانم ... هر کوششی برای گره زدن نخ های عروسک خیمه شب بازی مسلما ناکام خواهد ماند ... "

عقاید یک دلقک .. هاینریش بل ..

.

.

پ.ن:

اگرچه از حیا پر پیش پای خود نظر دارد

ولی مژگان شوخش از ته دلها خبر دارد ...

/ 0 نظر / 25 بازدید