نگفتمت مرو آن جا كه آشنات منم؟

درين سراب فنا چشمه ي حيات منم؟

 نگفتمت كه به نقش جهان مشو راضي؟

 كه نقشبند سراپرده ي رضات منم؟

/ 1 نظر / 12 بازدید
آبجی!!!!!!!!!!

دلت را خانه ی ما کن مصفا کردنش با ما/ به ما درد دل افشا کن اجابت کردنش با ما/ اگر گم کرده ای ای دل کليد استجابت را/ بيا يک لحظه با ما باش پيدا کردنش با ما.../