ـ به ياد يار و ديار آنچنان بگريم زار

  که از جهان ره و رسم سفر بر اندازم ...

/ 0 نظر / 6 بازدید