ـ " ازدواج کنيد !‌ .. اگر از تنهايی نمی ترسيد ... "

  تولستوی ..

/ 0 نظر / 5 بازدید