ـ " گفت : هر چيزی را زکاتی است و زکات عقل اندوه طويل است "

تذکره الاوليای عطّار

/ 0 نظر / 5 بازدید