ـ احساسم نسبت به خودم ؟

ـ احساسی شبيه Self-confidence  "مخمل"  تو خونه ی مادر بزرگه ...

/ 4 نظر / 4 بازدید
DayDaD

خوشم می آد ... سبيلات نرمه حتما :)

نازخاتون

نسبتشون رو بايد از خودشون می پرسيديد نه از من؟منم نميدونم ....

احمد

سلام،ممنون از اين که سر می زنی.به جای پاسخ به پرسشت،اصل شعر برگامين را به ترجمه افزودم.