آسمان حتی از نام من بی خبر است . من هر لحظه از خودم می پرسیدم آیا من در چشم خدا چیستم . حالا جوابش را می دانم . هیچ چیز ... سکوت ، خداست . خدا ، تنهایی انسان است ...

سارتر .. شيطان و خدا ..

/ 0 نظر / 5 بازدید